فاصله قیمتی آپارتمان های پایتخت در 9 گروه متراژی

به گزارش سرگرمی تفریحی، خبرنگاران: محدوده تردد خانه اولی ها در بازار معاملات مسکن از تسلط سفته بازها خارج شد.

فاصله قیمتی آپارتمان های پایتخت در 9 گروه متراژی

جهت دریافت خدمات انواع آلاچیق فلزی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش سرگرمی تفریحیتحقیقات میدانی و اطلاعات آماری از بازار املاک پایتخت نشان می دهد هیجان معاملاتی و قیمتی در گروه آپارتمان های ریز و کوچک متراژ فروکش نموده است. آرامش نسبی در بازار واحدهای کمتر از 80 مترمربع از دو عامل نشأت می گیرد. خروج سفته بازها از این قسمت بازار و همچنین تمرکز خانه اولی ها بر واحدهای سالخورده باعث محدودشدن دامنه رشد قیمت در این گروه متراژی شده است. در مقابل، دمای بازار لوکس ها بالا رفته است. تغییرات قیمت فروش آپارتمان در 9 گروه متراژی معین می نماید تورم ملکی به واحدهای بالای 200 مترمربع در منطقه لوکس شهر کوچ نموده است. در سرانجام پاییز میانگین قیمت واحدهای لوکس در بازار مسکن تهران بیش از 20 درصد نسبت به ماه میانی فصل افزایش یافت که شدیدترین رشد قیمت نسبت به سایر آپارتمان ها محسوب شد. واسطه های ملکی اعلام کردند احیای معاملات خرید نوساز ها در شمال شهر بخشی از علت این جهش بوده است. در حال حاضر به دلیل انتظارات کاهشی در سمت تقاضای مسکن نسبت به آینده قیمت ها شرایط خرید برای تقاضای غیرمصرفی، پرریسک اما برای خانه اولی ها تا حدودی مناسب ارزیابی می شود. هر چند در بعضی مناطق بعضی عوامل با اعلام فایل های ملکی پوچ سعی در تحریک قیمت ها دارند.

بازار خانه اولی ها در شهر تهران از تسلط تورمی سفته بازها به طور کامل خارج شد. آنالیز های آماری از شرایط بازار مسکن در دو ماه گذشته و نیز تحقیقات میدانی هر دو موید سرانجام اشغال بازار معاملات آپارتمان های کوچک و ریزمتراژ توسط سفته بازها است. آن گونه که آمارها روایت می نماید، دست کم به یک علت اصلی، این نوع از تقاضای مخرب خرید مسکن در گروه متراژی مقصد خانه اولی ها (آپارتمان های تا 60 مترمربع) با ترک این بخش از بازار در آرام شدن فضای قیمتی و معاملات این گروه از آپارتمان ها نقش موثری داشته است. یافته های آماری همچنین حاکی از مهاجرت متقاضیان سفته باز مسکن به سمت آپارتمان های لوکس در شمالی ترین و گران قیمت ترین منطقه شهر تهران است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به طور کلی متقاضیان خرید مسکن در بازار را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد؛ گروه اول متقاضیان مصرفی مسکن هستند که خانه اولی ها و متقاضیان تبدیل به احسن در این گروه می گنجند. اما دو گروه دیگر شامل متقاضیان سرمایه ای و سفته بازان، هر دو غیرمصرفی به شمار می آیند. در این میان زور متقاضیان سرمایه ای در بازار به مراتب از سفته بازها کمتر است، چراکه حضور این گروه از متقاضیان مسکن در بازار بلندمدت است و طبعا تبعات این حضور به لحاظ تحریک قیمت به مراتب کمتر است؛ اما حضور سفته بازها که در کوتاه مدت با خرید و فروش مکرر آپارتمان در صدد کسب سود هستند، همیشه یکی از دلایل جهش قیمت مسکن است. در حال حاضر حضور سفته بازان در بازار آپارتمان های تا 60 مترمربع و حتی تا حدودی در بازار آپارتمان های 60 تا 80 مترمربع نزدیک به صفر شده است.

علت اصلی این خروج به شرایط رکودی بازار مسکن بازمی شود. در حال حاضر این بازار در رکود کامل به سر می برد و در نتیجه حضور متقاضیان مسکن بسیار کمرنگ است. طبعا متقاضیان سرمایه ای که به دنبال کسب سود در کوتاه مدت هستند، از این بازار فاصله می گیرند، چراکه تجربه دوره های گذشته رکود - رونق مسکن نشان داده این شرایط رکودی حداقل بین یک تا 2 سال ماندنی است و بازار چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ تقاضای خرید، در ماه های پیش رو جانی نخواهد گرفت. تحقیقات میدانی نشان می دهد شماری از سفته بازها در ماه های اخیر به سمت بازار سرمایه مهاجرت نموده اند. در واقع این خروج از بازار آپارتمان های مناسب خانه اولی ها نشات گرفته از تصمیم انجام حرکتی به نفع تقاضای مصرفی نیست، بلکه شرایط برای سفته بازی در این بخش از بازار مسکن دیگر مهیا نبوده است.

آمار رسمی از شرایط بازار مسکن در آذرماه و تحقیقات میدانی از بازار دی ماه نشان می دهد جو آرام در معاملات گروه متراژی تا 60 مترمربع حاکم بوده است. این آرامش نسبی در آذر ماه به این شکل منعکس شده است که هم رشد معاملات و هم رشد قیمت این گروه از آپارتمان ها حول و حوش میانگین رشد قیمت و معاملات در کل شهر بوده است. در حالی که تورم ماهانه مسکن در آذرماه سال جاری 8/ 6 درصد بوده است، میانگین رشد قیمت آپارتمان های تا 60 مترمربع معامله شده، چهار درصد بوده است.

به لحاظ معاملات نیز در آذر ماه شاهد 146 درصد رشد نسبت به معاملات آبان بودیم و این در حالی است که میزان رشد معاملات آپارتمان های تا 60 مترمربع نیز در همین حدود (143 درصد) بوده است. این آرامش در شرایطی حاکم بوده که سهم معاملات این گروه متراژی، حدود یک سوم از کل معاملات ماهانه مسکن در پایتخت است. بنابراین فضای این بخش از بازار کاملا از هیجان معاملاتی عبور نموده و خبری از توفان قیمتی در این بخش از بازار نیست؛ بلکه تغییراتی متناسب با تغییرات کل بازار مسکن در این بخش نیز اتفاق افتاده است. این شرایط کم و بیش در آبان ماه نیز حاکم بوده است.

البته آرامش نسبی معاملاتی در بازار آپارتمان های کوچک متراژ، به جز ماجرای خروج سفته بازها از این بازار، یک علت ثانویه هم دارد. واقعیت این است که در این بخش از بازار مسکن میانگین سن املاک معامله شده افزایش یافته است. بخشی از این ماجرا به کمبود آپارتمان نوساز کوچک متراژ بازمی شود، کمااینکه آمارهای صدور پروانه در یکی دو سال اخیر نیز این واقعیت را تایید می نماید. اما در عین حال آن دسته از سازنده ها و مالکانی که آپارتمان های نوساز و تکمیل شده دارند نیز به دلیل حاکمیت فضای ابهام آلود کنونی، تمایلی به فروش املاک خود در این شرایط رکودی و با توجه به آینده نامعلوم بازار مسکن، نشان نمی دهند. بنابراین متقاضیان مصرفی مسکن به ویژه خانه اولی ها که مشتری اصلی آپارتمان های تا 60 مترمربع هستند، به سمت خرید خانه های با سن بنای بالا شیفت نموده اند.

اخیرا سن مجاز دریافت سقف تسهیلات اوراق مسکن نیز به 25 سال افزایش یافته و با توجه به مزیت قیمتی این خانه ها نسبت به املاک نوساز و کم سن، طبیعی است رغبت به معامله این آپارتمان ها افزایش یابد و در نتیجه توزیع تقاضای مسکن در این گروه متراژی در دامنه آپارتمان های 10 تا 25 سال ساخت، بازار این گروه متراژی آرام بگیرد. میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی تا 60 مترمربع معامله شده در سرانجام پاییز سال جاری، 10 میلیون تومان بوده که این رقم 25 درصد پایین تر از میانگین قیمت مسکن در کل معاملات شهر تهران در آذرماه است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنالیز های آماری حاکی از وقوع یک کوچ تورم ملکی از آپارتمان های کوچک متراژ به املاک لوکس است. طی یک ماهه آذر، دمای تورم در گروه آپارتمان های بالای 200 مترمربع از همه گروه های ملکی دیگر با فاصله زیادی بیشتر بوده است، طوری که میانگین قیمت این آپارتمان ها در معاملات آذر، 25 درصد نسبت به میانگین قیمت در آبان رشد داشته است. همچنین طی ماه سرانجامی پاییز، منطقه یک که کانون عرضه این گروه متراژی است، رشد قیمت ماهانه 23 درصدی را تجربه کرد که بیشترین رشد در مقایسه با 21 منطقه دیگر پایتخت است. میانگین قیمت آپارتمان های بالای 200 مترمربع 32 میلیون و 500 هزار تومان بوده و در منطقه یک نیز میانگین قیمت 30 میلیون و 800 هزار تومان ثبت شده است.

جهش قابل توجه قیمت مسکن در گروه آپارتمان های لوکس و در منطقه لوکس پایتخت خود بخشی از علت رشد حدود 7 درصدی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی آذر ماه پس از سپری شدن سه ماه کاهشی در این بازار بوده است. تغییرات افزایشی قیمت مسکن در آذر عملا تمام افت قیمت تدریجی مسکن از مرداد تا آبان را یکباره خنثی کرد و سطح قیمت مسکن اکنون به اوج خود در تیر سال جاری یعنی حدود 5/ 13 میلیون تومان رسیده است. در آن مقطع زمانی به دنبال تغییر قیمت سوخت و بروز نوسان ارزی، ایجاد ترس درباره آینده مسکن گروهی از متقاضیان بالقوه مسکن را به معامله واداشت و همین افزایش تقاضا، در افزایش قیمت مسکن نیز به نحوی اثر گذاشت.

مقایسه قیمت آپارتمان ها در 9 گروه متراژی از آپارتمان های تا 60 مترمربع تا واحدهای بالای 200 مترمربع نیز نشان می دهد این قیمت ها در یک نظم متوالی پله به پله با رشد متراژ، افزایش یافته است و بین بالاترین تا پایین ترین قیمت این گروه های متراژی اختلاف 5/ 12 میلیون تومانی وجود دارد.

علت رشد قیمت آپارتمان های لوکس

به گزارش دنیای اقتصاد، رشد قیمت قابل توجه آپارتمان های لوکس معادل بیش از سه برابر میانگین رشد قیمت مسکن در کل معاملات پایتخت در فاصله آبان تا آذر، برای بسیاری از فعالان بازار سوال برانگیز بوده است. تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد نشان می دهد این رشد قیمت ارتباطی با تغییرات میزان تقاضای این گروه از املاک ندارد، بلکه ماجرا بیشتر نشات گرفته از سن این معاملات است.

واسطه های ملکی می گویند در یکی دو ماه گذشته تعداد معاملات آپارتمان های نوساز و کم سن در بازار آپارتمان های لوکس با مساحت بیش از 200 مترمربع افزایش قابل توجهی داشته است و با توجه به اینکه فاصله قیمت آپارتمان های کم سن نسبت به آپارتمان های بالای 10 سال ساخت در این گروه متراژی زیاد است، افزایش معاملات نوسازها و تازه سازها در گروه لوکس متراژها که منطقه یک تهران کانون عرضه آنهاست و تعداد قابل توجه دیگری از آنها نیز در مناطق 2 و 3 واقع شده اند، زمینه ساز تورم بیش از 20 درصدی ماهانه این املاک در معاملات آذر نسبت به آبان است.

واقعیت این است که در مناطق لوکسی که کانون عرضه آپارتمان های 200 مترمربع به شمار می آید، بحث قدرت خرید در معاملات به شکل پررنگی مطرح نیست و در نتیجه اگر تقاضای موثر خرید در این گروه متراژی به هر دلیل ایجاد شود، رغبت به خرید آپارتمان های نوساز و تازه ساز به مراتب بیشتر از آپارتمان های قدیمی در همین گروه متراژی است. بنابراین به دنبال افزایش دمای معاملات مسکن در آذرماه، متقاضیان آپارتمان های لوکس نیز به سمت خرید فایل های نوساز شیفت کردند که اثر آن به شکل تورم ماهانه قابل توجه در این گروه متراژی رصد شد. در این بین بعضی از واسطه ها از حضور سفته بازان در بازار آپارتمان های لوکس نیز خبر می دهند و ادعا می نمایند با توجه به اینکه این بخش از بازار با رشد نسبی تقاضا روبه رو بوده، سفته بازها نیز به معاملات این گروه متراژی کوچ نموده اند.نکته جالب توجهی که حضور سفته بازها در بازار آپارتمان های لوکس را تایید می نماید، جنس آگهی ها و قیمت های پیشنهادی بعضی از فایل های موجود در بازار مسکن است. واسطه های ملکی از رواج قیمت های پیشنهادی حبابی و فیک (جعلی) در بازار آپارتمان های لوکس و متراژ بالا خبر می دهند و عنوان می نمایند که این قیمت ها به هیچ وجه واقعی نیست و فاصله زیادی با سطح قیمت معاملات منطقه دارد.

از دیدگاه آنها، یک گروه از سفته بازها به دنبال جوسازی قیمتی با انتشار آگهی های خاص در بازار هستند تا از کاهش قیمت در مناطق لوکس جلوگیری نمایند.

این آگهی ها عمدتا به شکلی است که ظاهرا مالک اظهار به فروش می نماید اما قیمت پیشنهادی خود را بالاتر از سطح کنونی قیمت در معاملات صورت گرفته اعلام می نماید تا با مشاهده مکرر این آگهی ها، جو افزایش قیمت در این بازار حفظ شود و از افت طبیعی یا حتی ثبات قیمت در این گروه متراژی توسط دیگر فروشنده ها، به شکل غیرمستقیم جلوگیری شود. در خصوص بعضی از این آگهی ها نیز که در موتورهای جست وجوی اینترنتی فایل شده اند، اصلا ملک مورد اشاره وجود خارجی ندارد و حتی در متن آگهی قید شده که واسطه، به دلایلی از انتشار آگهی معذور است. بنابراین می توان این آگهی ها را نشات گرفته از حضور سفته بازها در بازار مطرح نمود.

این مطلب برایم مفید است

بلی

14 نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 2 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: sargarmi-tafrihi.ir شناسه مطلب: 481

به "فاصله قیمتی آپارتمان های پایتخت در 9 گروه متراژی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فاصله قیمتی آپارتمان های پایتخت در 9 گروه متراژی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید