کشتی فرنگی

آخرین اردوی شاگردان بنا در غیاب فرنگی کاران ناراضی

به گزارش خبرنگاران، آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های جهانی قزاقستان روزهای 9 تا 20 شهریورماه در محل خانه کشتی عبداله موحد تهران برگزار می گردد. این در حالیست که در اردوی خاتمه شاگردان محمد بنا خبری از چهار فرنگی کار ناراضی نیست...

24 مهر 1398

کشتی فرنگی جام لوبومیر ایوانوویچ صربستان، 4 ایرانی در فینال، 2 نفر راهی رده بندی شدند

4 فرنگی کار جوان کشورمان به دیدار فینال و 2 فرنگی کار دیگر به دیدار رده بندی رقابت های بین المللی کشتی جام لوبومیر ایوانوویچ صربستان راه یافتند.

7 مرداد 1398